วันพุธที่ 17 เมษายน ลูกา 15:17 “คำอุปมา”

คำอุปมาเป็นรูปแบบการสอนอย่างหนึ่งในสังคมของคนยิว ซึ่งพระเยซูก็นำมาใช้ในการสอนเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าอย่างสร้างสรรค์ น่าสนใจ เต็มไปด้วยพลังที่จะขับเคลื่อนผู้ฟังให้คิดและทำตาม ลูกาก็ได้บันทึกเรื่องราวการสอนของพระเยซูผ่านคำอุปมาไว้ตลอดพระธรรมลูกา โดยในบทที่ 15 ลูกาบันทึกคำอุปมาถึง 3 อุปมาด้วยกันคือ แกะหาย เหรียญหาย และบุตรหาย

Q1  ลองพิจารณาสัดส่วนเนื้อหาของคำอุปมาทั้ง 3 เรื่อง เรื่องใดมีเนื้อหาเยอะที่สุด ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น?
Q2 สำรวจชีวิตของคุณว่า ช่วงนี้คุณ “หายไป” และพระเจ้ากำลังตามหาคุณอยู่หรือเปล่า? ถ้าใช่ถึงเวลาที่คุณจะกลับมาหาพระเจ้าหรือยัง? ถ้าคุณไม่ได้หายไปไหน อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงดูแลคุณเป็นอย่างดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *