วันอังคารที่ 16 เมษายน ลูกา 12:35-40 “เตรียมตัวให้พร้อม”

ในพระธรรมลูกาบทที่ 9-13  เราจะพบว่า ลูกาได้บันทึกประวัติศาตร์ในรูปแบบของคำเทศนาสั่งสอนของพระเยซูไว้ค่อนข้างมากที่เดียว มีทั้งคำสอนสำหรับสาวก คนกลุ่มใหญ่  คนกลุ่มเล็ก โดยเนื้อหาทั้งหมดมุ่งเน้นในการเป็นสาวกที่ดี และการเตรียมพร้อมสำหรับการพิพากษาที่จะมีมาถึงในอนาคตเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมา

Q1  ทำไมเราที่เป็นสาวกจึงต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการกลับมาของพระเยซู?
Q2 คุณได้เตรียมตัวอย่างไรบ้างสำหรับการกลับมาของพระเยซู และการพิพากษาที่จะมาถึง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *