เฝ้าเดี่ยว วันศุกร์ 10 ก.ย. 2010 เยเรมีย์ 42:1-22

โยฮานันกลัวบาบิโลนจึงขอให้เยเรมีย์ทูลอ้อนวอนต่อพระเจ้าเพื่อทราบน้ำพระทัยพระองค์ พระเจ้าตรัสผ่านเยเรมีย์ว่าไม่ให้พวกเขาไปอียิปต์ (ที่ดูน่าจะปลอดภัยกว่า) คุณคิดว่า ทำไมพระเจ้าจึงไม่ให้พวกเขาไป? ความมั่นใจและสันติสุขของคุณขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม หรือความมั่นใจในพระเจ้าที่คุณเชื่อและไว้วางใจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *