เฝ้าเดี่ยว วันพฤหัสฯ 9 ก.ย. 2010 เยเรมีย์ 41:1-18

หลังจากที่อิชมาเอลฆ่าเกดาลิยาห์และคนที่อยู่กับเขาที่มิสปาห์แล้ว ก็เกิดการต่อสู้กับโยฮานันตามมา  นี่เป็นภาพของการแก่งแย่งกันเป็นใหญ่ ลองพิจารณาถึงสังคมยุคนี้ที่มีการแสวงหาผลประโยชน์และแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันอย่างมากมาย คุณจะดำเนินชีวิตในฐานะที่เป็นคริสเตียนในสภาวะแบบนี้ได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *