วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม ปฐมกาล 22:1-19 “เยโฮวาห์ยิเรห์” Jehovah Jireh

พระนามที่สามที่เราจะศึกษาด้วยกันคือ “ “เยโฮวาห์ยิเรห์” Jehovah Jireh หมายถึง พระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียมจัดหาทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับเรา ซึ่งพระนามนี้ปรากฏในเหตุการณ์ที่พระเจ้าบอกให้อับราฮัมถวายอิสอัคเป็นเครื่องบูชา

Q1  คำพูดของอับราฮัมในข้อ 8  และการกระทำของท่านในข้อ 10 สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อของท่านในการจัดเตรียมของพระเจ้าอย่างไรบ้าง? (ดูฮีบรู 11:17-19 ประกอบ)
Q2  เรื่องราวของฮับราฮัมหนุนใจคุณอย่างไรในการจัดเตรียมของพระเจ้าในทุกๆ เรื่องที่คุณกำลังกังวลใจอยู่ตอนนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *