วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม อพยพ 31:12-18 “เยโฮวาห์ เม็คกะดิชเคม” Jehovah Mekaddishkem

พระนามที่เจ็ดที่เราจะศึกษาด้วยกันคือ “เยโฮวาห์ เม็คกะดิชเคม” Jehovah Mekaddishkem หมายถึง พระเจ้าผู้ทรงชำระเราให้บริสุทธิ์ โดยในตอนนี้ได้บันทึกเกี่ยวกับการรักษาวันสะบาโต

Q1  คุณคิดว่า “การรักษาวันสะบาโต” เกี่ยวข้องอย่างไรกับ “พระเจ้าผู้ทรงชำระเราให้บริสุทธิ์”? (ดูข้อ 12, 17 ประกอบ)
Q2  วันอาทิตย์นี้คุณจะเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยท่าทีอย่างไรเพื่อให้สอดคล้องกับพระนาม “เยโฮวาห์ เม็คกะดิชเคม”?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *