วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม สดุดี 23:1-6 “เยโฮวาห์ โรฮี” Jehovah Rohi

พระนามที่สิบสองที่เราจะศึกษาด้วยกันคือ “เยโฮวาห์ โรฮี” Jehovah Rohi  หมายถึง พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงของเรา ปรากฏอยู่ในพระธรรมสดุดี 23 ซึ่งเป็นพระคัมภีร์อีกบทหนึ่งที่เรามักจะใช้หนุนใจซึ่งกันและกันในฐานะที่พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงที่ดีของเรา

Q1  พิจารณาดูว่า พระเจ้าทรงเลี้ยงดูเราทั้งหลายที่เป็นผู้ที่เชื่อและไว้วางใจในพระองค์อย่างไรบ้าง?
Q2  เลือกพระคัมภีร์ข้อที่คุณชอบที่สุด และพยายามที่จะท่องจำจนขึ้นใจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *