วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2 พงศ์กษัตริย์ 9:1-10 “รีบมา รีบไป”

พระเจ้าทรงใช้ให้เอลีชาส่งผู้เผยพระวจนะหนุ่มคนหนึ่งไปเจิมแต่งตั้งเยฮูเป็นกษัตริย์แทนกษัตริย์โยรัม โดยเอลีชาได้กำชับถึงวิธีปฏิบัติเป็นขั้นเป็นตอนอย่างชัดเจน ตั้งแต่การมองหา การเข้าไปหา การพาออกมา การพาไปห้องชั้นใน การเจิมด้วยน้ำมัน และคำพูด

Q1  คุณคิดว่า ทำไมการเจิมแต่งตั้งเยฮูจึงต้องทำเป็นการลับสองต่อสอง แม้แต่เพื่อนๆ ก็ไม่ให้รับรู้ แถมตอนจบยังบอกให้หนีไปอีก ซึ่งผู้เผยพระวจนะหนุ่มก็รีบหนีจริงๆ ไม่เปิดโอกาสให้เยฮูถามสิ่งใดทั้งสิ้น? (สังเกตจากเนื้อหาในข้อ 6-10 และฐานะของเยฮูในเวลานั้น)
Q2 การดำเนินชีวิตคริสเตียนบางครั้งอาจจะไม่สบาย บางครั้งต้องเจอกับปัญหา การข่มเหง ความทุกข์ยากลำบาก แต่คุณพร้อมที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเหมือนที่ผู้เผยพระวจนะหนุ่มทำตามคำสั่งของพระเจ้าหรือเปล่า?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *