วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2 พงศ์กษัตริย์ 9:30-37 “เยเซเบล”

เยเซเบลถูกนับว่า เป็นหญิงที่โหดร้าย และเลือดเย็นคนหนึ่งในพระคัมภีร์  เธอวางแผนฆ่านาโบทเพื่อเอาที่ดินมาให้กับอาหับสามีของเธอ ทั้งๆ ที่อาหับและตัวเธอมีที่ดินมากมาย จนพระเจ้าตรัสว่า เธอจะตายในที่ดินของนาโบท และสุนัขจะกินร่างของเธอ (1 พงศ์กษัตริย์ 21:19, 23-24) และเยเซเบลคนนี้ที่กล่าวคำขู่อาฆาตว่าจะฆ่าเอลียาห์ จนทำให้เอลียาห์ต้องหนีอย่างหัวซุกหัวซุน (1 พงศ์กษัตริย์ 19:1-3) เยเซเบลดูเหมือนจะทราบถึงผลลัพธ์ที่จะมาถึงตัวเธอ เธอแต่งตัวเตรียมต้อนรับการมาของเยฮู (ข้อ 30)

Q1  สภาพการตายของเยเซเบล ที่รุนแรง และน่ากลัว (ข้อ 33-35) กับคำพยากรณ์ของพระเจ้าที่ผ่านมาทางเอลียาห์ (ข้อ 36-37) สะท้อนให้คุณเห็นมุมมองของพระเจ้าต่อความผิดบาปอย่างไร?
Q2  อธิฐานขอพระเจ้าประทานสติปัญญา และกำลังให้กับคุณที่จะมีชัยชนะเหนือการทดลองเรื่องความผิดบาป เพื่อคุณจะไม่จบชีวิตลงเหมือนเยเซเบล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *