วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2 พงศ์กษัตริย์ 10:1-1 “ล้างตระกูล”

เยฮูกระทำตามคำสั่งของพระเจ้าคือทำลายล้างตระกูลของอาหับทั้งหมด โดยโอรสทั้ง 70 คนของอาหับถูกตัดศีรษะส่งมาให้กับเยฮู (ข้อ 7-8)  รวมทั้งญาติพี่น้อง เพื่อนสนิท และปุโรหิตทุกคนอาหับก็ถูกประหารชีวิตด้วย (ข้อ 11) นอกจากนี้พระองค์ยังประหารญาติของอาหัสยาห์กษัตริย์ของยูดาห์อีก 42 คนด้วย (ข้อ 13-14)

Q1  คุณคิดว่า ทำไมพระเจ้าจึงสั่งให้เยฮูทำลายล้างคนในตระกูลของอาหับทั้งหมด? (ดู 1 พงศ์กษัตริย์ 16:29-34 และ 2 พงศ์กษัตริย์ 9:22 ประกอบ)
Q2  ถ้าคุณเป็นพ่อแม่ จงระมัดระวังที่จะไม่ทำลายครอบครัว และลูกหลานของตนเองด้วยการส่งต่อความผิดบาปเหมือนอาหับ ถ้าคุณยังเป็นโสด อธิษฐานเผื่อคนที่เป็นพ่อแม่และมีลูก ที่พวกเขาจะส่งต่อสิ่งที่ถูกต้องในน้ำพระทัยของพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *