เฝ้าเดี่ยว วันอาทิตย์ 12 ก.ย. 2010 เยเรมีย์ 44:1-30

แม้ว่าเยเรมีย์จะถูกโยฮานัน อาซาริยาห์และพวกบังคับให้ไปอียิปต์ (ดู 43:5-6) แต่เยเรมีย์ยังคงประกาศพระวจนะ และหนุนใจประชาชนให้เชื่อฟังพระเจ้าไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม  ลองทบทวนชีวิตของคุณว่า คุณเป็นคริสเตียนแค่วันอาทิตย์วันเดียว หรือเป็นคริสเตียนที่สำแดงความเชื่อในทุก ๆ ที่ที่คุณอยู่ (บ้าน โรงเรียน ที่ทำงาน ฯลฯ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *