วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน สดุดี 23:1-6 “พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงที่ดี”

สดุดีบทนี้มีคนเคยพูดว่า เวลาที่เรามีความสุข อ่านสดุดีบทนี้แล้ว เราอาจจะไม่ได้อะไรเลย แต่ถ้าเราอ่านสดุดีบทนี้ในยามที่เรายากลำบาก เราอาจจะไม่อยากละสายตาจากสดุดีบทนี้เลย

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ หลับตาและค่อยๆ คิดถึงความหมายของแต่ละข้อ
Q2  อธิษฐานตอบสนองต่อสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับคุณผ่านพระคัมภีร์ที่อ่านไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *