วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน เยเรมีย์ 1:1-10 “เยเรมีย์”

เยเรมีย์เผยพระวจนะของพระเจ้าใน 4 แผ่นดินด้วยกันคือ ในรัชกาลของโยสิยาห์  รัชกาลของเยโฮยาคิม รัชกาลของโยสิยาห์ และรัชกาลของเศเดคียาห์ ก่อนจะถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยที่บาบิโลน ซึ่งคำเผยพระวจนะที่เยเรมีย์ต้องกล่าวนั้นส่วนใหญ่เป็นการต่อว่าชนชาติอิสราเอลที่ละทิ้งพระเจ้าไปนมัสการพระอื่นๆ และการพิพากษาที่จะมาถึงยูดาห์ ถึงกรุงเยรูซาเล็ม (ข้อ 11-19)  เรียกว่าเป็นการเผยพระวจนะที่ไม่ค่อยมีใครอยากจะทำสักเท่าไร

Q1  เมื่อพระเจ้าเรียกเยเรมีย์ให้เป็นผู้เผยพระวจนะ (ข้อ 5) ดูเหมือนเยเรมีย์จะคิดว่าตนเองไม่เหมาะสม เพราะยังเป็นเด็กและพูดไม่เก่ง (ข้อ 6) แต่พระเจ้าทรงตอบเยเรมีย์อย่างไร? (ดูข้อ 7-8 ประกอบ)
Q2  คุณเคยตกอยู่ในที่นั่งคล้ายๆ เยเรมีย์หรือเปล่า ที่ต้องทำในสิ่งที่ตนเองไม่ถนัด หรือไม่ค่อยอยากจะทำ สิ่งที่พระเจ้าตรัสกับเยเรมีย์หนุนใจคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *