วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน เยเรมีย์ 3:6-14 “หญิงแพศยา”

ในสมัยของโยสิยาห์ เยเรมีย์เรียกร้องให้ทั้งยูดาห์ และอิสราเอลกลับใจเสียใหม่ พระเจ้าทรงเรียกยูดาห์และอิสราเอลเหมือนพี่น้อง 2 สาวที่กระทำตัวเหมือนหญิงแพศยา ไม่สัตย์ซื่อต่อความรักที่พระเจ้าทรงให้กับพวกเขา

Q1  ยูดาห์และอิสราเอลทำตัวเป็นหญิงแพศยา ไม่สัตย์ซื่อกับพระเจ้าในเรื่องใด? (ดูข้อ 6, 9, 13 ประกอบ)
Q2  การกระทำของยูดาห์และอิสราเอลเตือนสติคุณในการดำเนินชีวิตวันนี้อย่างสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *