วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน เยเรมีย์ 27:1-15 “แอก”

เหตุการณ์ตอนนี้เกิดขึ้นในต้นสมัยของเศเดคียาห์ โดยพระเจ้าสั่งให้กระทำสายรัดและแอกสำหรับตัวเอง สวมคอตัวเอง พร้อมทั้งส่งให้กับทูตเมืองต่างๆ ที่มาเข้าเฝ้าเศเคดียาห์ที่กรุงเยรูซาเล็ม เพื่อประกาศให้ทราบว่า พระเจ้าจะทรงให้เนบูคัดเนสซาร์กษัตริย์แห่งบาบิโลนเป็นใหญ่ในแผ่นดิน ให้ทุกคนยอมต่อพระองค์ ซึ่งเยเรมีย์ก็เตือนเศเดคียาห์ให้กระทำตามที่พระเจ้าบอก ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้เป็นจริงในบทที่ 34

Q1  คุณคิดว่า การที่พระเจ้าบอกให้อิสราเอลยอมตกอยู่ภายใต้การปกครองของบาบิโลนเป็นการลงโทษ หรือ การช่วยกู้? (ดูข้อ 6, 8, 11, 12 ประกอบ)
Q2  บางครั้งสิ่งที่พระเจ้าบอกให้คุณทำอาจขัดกับความคิดและความรู้สึกของคุณ แต่สิ่งที่พระเจ้าต้องการไม่ใช่การโต้แย้ง หรือดื้อดึง แต่เป็นการเชื่อฟัง อธิษฐานขอพระเจ้าที่คุณจะเชื่อฟังพระองค์ในทุกกรณี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *