วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน เยเรมีย์ 28:1-17 “ฮานันยาห์”

คำสอนผิดและผู้เผยพระวจนะเท็จมีในทุกยุคทุกสมัย เพราะหลังจากที่เยเรมีย์เผยพระวจนะของพระเจ้าไม่นาน ก็มีผู้เผยพระวจนะอีกคนหนึ่งชื่อว่า ฮานันยาห์ มาเผยพระวจนะ โดยบอกว่า พระเจ้าจะหักแอกของเนบูคัดเนสซาร์ คนที่ถูกกวาดต้อนไป (รอบแรกในสมัยเยโฮยาคิม) จะกลับคืนมา พร้อมกับสิ่งของ  แถมฮานันยาห์ยังไปหักแอกที่คอของเยเรมีย์เสียอีก

Q1  เกิดอะไรขึ้นกับคำเผยพระวจนะของฮานันยาห์ และชีวิตของเขา? (ดูข้อ 14, 16, 17 ประกอบ)
Q2  ในปัจจุบันมีคริสเตียนจำนวนหนึ่งอ้างตัวเองว่า เป็นผู้เผยพระวจนะของพระเจ้า คุณจะนำบทเรียนจากชีวิตของฮานันยาห์ไปใช้ในการตรวจสอบคนที่แอบอ้างเหล่านั้นอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *