วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน สดุดี 1:4-6 “พิพากษา”

เหตุฉะนั้นคนอธรรมจะไม่ยั่งยืนอยู่ได้ เมื่อถึงคราวพระเจ้าทรงพิพากษา
หรือคนบาปไม่ยืนยงในที่ชุมนุมของคนชอบธรรม

Q1  อ่านสดุดี 1:4-6 ช้าๆ 2-3 รอบจนจำเนื้อหาได้ ทำไมคนอธรรมจึงไม่สามารถยืนอยู่ได้ เมื่อพระเจ้าพิพากษา?
Q2  คุณพร้อมหรือไม่ที่จะยืนต่อหน้าพระเจ้าในวันแห่งการพิพากษา?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *