วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 1 โครินธ์ 1:4-9 “พระคุณพระเจ้า”

การประกาศข่าวประเสริฐที่เมืองโครินธ์ไม่ใช่เรื่องที่ง่าย เพราะเป็นเมืองใหญ่ เต็มไปด้วยสิ่งล่อลวงมากมาย ผู้คนไม่ค่อยสนใจเรื่องฝ่ายจิตวิญญาณสักเท่าไร  มุ่งแต่จะแสวงหาความร่ำรวย ความสุขความสบายฝ่ายร่างกาย ไม่แตกต่างอะไรกับกรุงเทพฯ ของเรา แต่พระคุณของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่เกินความเข้าใจของเราเสมอ

Q1  เปาโลขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคุณของพระเจ้าที่ปรากฏอยู่ในชีวิตของพี่น้องที่เมืองโครินธ์ในเรื่องใดบ้าง? (ดูข้อ 5-6 ประกอบ)
Q2  เปาหนุนใจให้พี่น้องอดทนในการดำเนินชีวิตคริสเตียนท่ามกลางสังคมที่ไม่เชื่อ โดยมีเคล็ดลับที่ “ความสัมพันธ์สนิทกับพระเยซู” (ข้อ 7-9) คุณจะนำสิ่งนี้มาใช้ในชีวิตของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *