วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 1 โครินธ์ 1:10-17 “ศัตรูจากภายใน”

มีคำพูดที่ว่า “สนิมเกิดมาจากเนื้อเหล็กข้างใน” เป็นตัวอย่างที่เปรียบเปรยว่า เหล็กที่ว่าแข็งแกร่ง ไม่สามารถทำให้หักให้งอจากภายนอกได้แต่ก็ต้องแพ้สนิมเหล็กที่เกิดจากตัวเอง เช่นเดียวกับเวลานี้ที่เปาโลเห็นถึงปัญหาที่อาจจะทำให้คริสตจักรล่มสลายได้ ไม่ใช่เพราะการข่มเหงจากคนที่ไม่เชื่อ แต่เพราะการแตกแยกของพี่น้องในคริสตจักรที่เมืองโครินธ์เอง

Q1  อะไรคือสาเหตุที่ทำให้เกิดการขัดแย้งท่ามกลางพี่น้องที่เมืองโครินธ์?
Q2  คุณคิดว่า ในคริสตจักรของเรามีความขัดแย้ง (ศัตรูจากภายใน) อะไรเกิดขึ้นบ้าง? คุณจะมีส่วนในการแก้ไขให้ความขัดแย้งนั้นหมดไปได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *