วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 1 โครินธ์ 6:1-11 “ฟ้องร้อง”

อีกปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นในคริสตจักรเมืองโครินธ์ คือ การฟ้องร้องพี่น้องที่กระทำผิดที่ศาล ซึ่งน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินๆ ทองๆ เพราะมีการโกงกัน (ข้อ 8) แต่เปาโลไม่เห็นด้วยที่จะตัดสินความขัดแย้งระหว่างพี่น้องด้วยการฟ้องร้อง และให้คนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเป็นคนตัดสิน

Q1  เปาโลได้ให้คำแนะนำอย่างไรบ้างต่อปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งต่อพี่น้องที่ถูกโกง และพี่น้องที่โกงคนอื่น? (ดูข้อ 7, 11 ประกอบ)
Q2  การฟ้องร้องอาจจะทำให้คุณเป็นฝ่ายชนะ แต่การเป็น “คนฉ้อโกง” จะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้า (ข้อ 10) ความจริงในเรื่องนี้ช่วยเตือนสติของคุณอย่างไรบ้าง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *