เฝ้าเดี่ยว วันศุกร์ 24 ก.ย. 2010 เยเรมีย์ 52:1-34

บทที่ 52 เป็นบทขยายความประวัติศาสตร์เพื่อให้เห็นว่าคำพยากรณ์ของเยเรมีย์เป็นจริง เศเดคียาห์ได้กระทำความชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเจ้า เหมือนอย่างที่เยโฮยาคิมผู้เป็นบิดาได้กระทำ (ข้อ 2) และสุดท้ายเศเดดียาห์ต้องเห็นบุตรชายของตนถูกประหารต่อหน้าต่อตา (ข้อ 10) จุดจบของเศเคดียาห์เป็นบทเรียนสอนใจคุณและครอบครัวอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *