เฝ้าเดี่ยว วันพฤหัสฯ 23 ก.ย. 2010 เยเรมีย์ 51:45-64

เยเรมีย์ได้เรียกร้องให้คนยูดาห์หนีออกจากบาบิโลน (ข้อ 45) ไม่ได้หมายความว่า ให้เป็นกบฏและต่อสู้ หนีกลับมาที่แผ่นดินยูดาห์ แต่เป็นการเรียนรู้ที่จะรักษาชีวิตให้ห่างไกลจากรูปเคารพ จากความเชื่อของชาวบาบิโลน เหมือนที่พระเยซูคริสต์อธิษฐานเผื่อสาวกให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ ไม่ใช่ให้พระเจ้าพาสาวกออกจากโลกนี้ (ยอห์น 17) คุณจะป้องกันตัวเองอย่างไรจากคำสอนผิดๆ ที่อาจจะมีเข้ามาในชีวิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *