วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2 พงศาวดาร 15:16-19 “กษัตริย์อาสา – สิ่งที่ยาก”

การพูดว่า รักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดจิต สุดใจ สุดกำลัง สุดความคิดเป็นสิ่งที่ใครๆ ก็สามารถพูดได้ แต่การแสดงให้เห็นว่า คนๆ นั้นรักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดจิต สุดใจ สุดกำลัง สุดความคิดเป็นสิ่งที่ยาก ในพระคัมภีร์ตอนนี้กษัตริย์อาสาได้แสดงให้เห็นว่า สิ่งที่ยากไม่ได้หมายความว่า ทำไม่ได้

Q1  กษัตริย์อาสาได้สำแดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะพาชนชาติอิสราเอลกลับมาหาพระเจ้าอย่างไร? (ดูข้อ 16, 18 ประกอบ)
Q2  ลองทบทวนดูว่า อะไรคือสิ่งที่ยากสำหรับคุณในการที่จะตัดสินใจดำเนินชีวิตคริสเตียนที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า ตัวอย่างของกษัตริย์อาสาหนุนใจคุณอย่างไร?
หมายเหตุ การที่กษัตริย์อาสาถอดนางมาอาคาร์ผู้ซึ่งเป็นพระมารดาของพระองค์ออกจากตำแหน่งพระราชชนนี เพื่อนางมาอาคาร์จะไม่มีอำนาจในการรื้อฟื้น หรือก่อสร้าง หรือนำคนอื่นกลับไปบูชารูปเคารพอีก กษัตริย์อาสายังคงดูแลและเลี้ยงดูนางมาอาคาร์ในฐานะของแม่เป็นอย่างดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *