วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2 พงศาวดาร 15:1-15 “กษัตริย์อาสา – กลับใจใหม่”

หลังจากชัยชนะเหนือเศราห์ชาวเอธิโอเปีย พระเจ้าทรงใช้อาซาริยาห์มาเตือนสติกษัตริย์อาสาว่า ถึงเวลาแล้วที่จะต้องจัดการกับรูปเคารพต่างๆ ที่มีอยู่ในยูดาห์ รวมทั้งจัดให้มีการถวายบูชาแด่พระเจ้าอย่างที่ควรจะกระทำ หลังจากที่ละเลยมาเป็นเวลานาน

Q1  กษัตริย์อาสา และชนชาติอิสราเอลตอบสนองอย่างไรต่อคำเตือนของพระเจ้า? (ดูข้อ 8, 11-14 ประกอบโดยสังเกตจากคำกริยาต่างๆ)
Q2  วันนี้พระเจ้าทรงเตือนให้คุณหันหลังกลับจากความผิดบาปในเรื่องใดบ้าง? คุณพร้อมที่จะละทิ้งสิ่งเหล่านั้น และเริ่มต้นกับพระเจ้าใหม่หรือยัง ใช้เวลานี้ทบทวนชีวิตของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *