วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม ยากอบ 3:1-12 “บังเหียนใส่ปาก”

มีสุภาษิตไทยกล่าวไว้ว่า “ปลาหมอตายเพราะปาก” หมายถึง คนที่ชอบพูดพล่อยๆ รู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือพูดแสดงความอวดดี จนตัวเองต้องรับเคราะห์ก็เพราะปากของตนเองสำนวนนี้มาจากปลาหมอที่อยู่ในลำน้ำมักชอบผุดขึ้นฮุบเหยื่อหรือน้ำบ่อยๆ จนเป็นที่สังเกตของนักจับปลาได้ว่าปลาหมออยู่ตรงไหนก็เอาเบ็ดล่อลงไปตรงนั้นไม่ค่อยพลาด การรู้จักบังคับตนเองในเรื่องของ คำพูด ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นปัญหาของคนเรา เราจะมาดูว่า พระคัมภีร์สอนในเรื่องนี้อย่างไร

Q1  ยากอบได้ยกตัวอย่างและผลที่เกิดขึ้น 3 ตัวอย่าง เพื่อเปรียบเทียบในเรื่องการรู้จักบังคับตนเองในเรื่องลิ้น (คำพูด) อย่างไร? (ดูข้อ 3, 4, 5, 6 ประกอบ)
Q2  ลองทบทวนชีวิตของคุณว่า ที่ผ่านมาคุณใช้ลิ้น (คำพูด) ของคุณโดยมีเป้าหมายเพื่อ “การแช่งด่ามนุษย์” หรือ “การสรรเสริญพระเจ้า” มากกว่ากัน ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *