วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม สุภาษิต 23:29-35 “ตาแดง”

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา มีการเปิดเผยสถิติเกี่ยวกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคนไทย โดยมีอัตราการดื่มเฉลี่ยคนละ 8.47 ลิตรต่อปี และประเทศไทยครองอันดับนักดื่มอยู่อันดับที่ 40 ของโลก และอันดับ 3 ของเอเชีย นอกจากนี้ จากผลการสำรวจพบว่า ผู้ดื่มที่มีอายุ 15-19 ปี มีจำนวนสูงขึ้นอย่างน่ากลัว ปัจจุบันพบว่ามีผู้ดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหมด 17 ล้านคน โดยดื่มเป็นประจำเกือบ 8 ล้านคน โดยมีผู้ที่อยู่ในขั้นติดเหล้าเรื้อรังราว 4 ล้านคน ซึ่งเป็นผลกระทบก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม อุบัติเหตุ สูงขึ้นในสังคม

Q1  พระคัมภีร์ตอนนี้ได้บรรยายถึงลักษณะของพวก “ตาแดง” ว่ามีพฤติกรรมอย่างไรบ้าง? (ดูข้อ 29, 30, 33, 34, 35 ประกอบ)
Q2  “และอย่าเมาเหล้าองุ่นซึ่งจะทำให้เสียคนแต่จงประกอบด้วยพระวิญญาณ” เอเฟซัส 5:18 พระคัมภีร์ข้อนี้หนุนใจคุณในการรู้จักบังคับตนในเรื่องการดื่มเหล้าอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *