วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 1 พงศาวดาร 13:5-16:6 “เชิญหีบพันธสัญญากลับมา I”

ชนชาติอิสราเอลร้องขอกษัตริย์มาปกครองตนเองเพื่อจะได้เหมือนกับชนชาติอื่นๆ (1 ซามูเอล 8) ซึ่งเป็นการกบฏต่อพระเจ้า เพราะพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลอยู่แล้ว แต่พระเจ้าก็ยังเปี่ยมด้วยพระคุณประทานให้ตามที่อิสราเอลร้องขอ โดยให้ซาอูลเป็นกษัตริย์องค์แรกซึ่งน่าจะดี แต่สุดท้ายซาอูลก็ไม่เชื่อฟังพระเจ้า ดาวิดเป็นกษัตริย์องค์ที่สอง และได้ชื่อว่า รักพระเจ้าอย่างสุดหัวใจ แม้ว่าดาวิดจะทำผิดบาปแต่ก็ถ่อมใจและกลับใจมาหาพระเจ้า เหตุการณ์หนึ่งที่สำคัญ คือ การนำหีบพันธสัญญาของพระเจ้ากลับคืนมาจากชาวฟีลิสเตียมาสู่กรุงเยรูซาเล็ม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ว่า พระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยกับประชากรของพระองค์ ซึ่งดาวิดต้องขนย้ายถึง 2 ครั้งกว่าจะสำเร็จ

Q1  อะไรคือความแตกต่างกันระหว่างวิธีการขนย้ายและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นของครั้งแรกและครั้งที่สอง?
Q2  ดาวิดเรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการขนย้ายจากความผิดพลาดในครั้งแรก ทบทวนชีวิตของคุณว่า คุณผิดพลาดในเรื่องใดบ้าง ถึงเวลาหรือยังที่จะลุกขึ้นมาและเปลี่ยนแปลงใหม่ อธิษฐานขอกำลังจากพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *