วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 1 พงศาวดาร 16:7-36 “เชิญหีบพันธสัญญากลับมา II”

หลังจากที่ดาวิดได้นำหีบพันธสัญญาของพระเจ้ากลับมาที่พลับพลาในกรุงเยรูซาเล็ม พระองค์ทรงกำหนดให้มีการเฉลิมฉลองและร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า ซึ่งโดยปกติบทเพลงของชนชาติอิสราเอลจะไม่ได้แสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกแห่งความชื่นชมยินดีเท่านั้น แต่ยังแฝงไว้ด้วยเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาด้วย

Q1  ดาวิดได้กล่าวถึงเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของอิสราเอลในบทเพลงสรรเสริญของท่าน (ดูข้อ 13, 16, 17, 20, 35 ประกอบ)
Q2  ดาวิดได้บอกถึงเหตุผลต่างๆ ที่ต้องสรรเสริญพระเจ้า คุณจะนำสิ่งเหล่านี้ไปใช้สำหรับการนมัสการพระเจ้าในชีวิตของคุณอย่างไร? (ดูข้อ 23-34 ประกอบ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *