วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 1 พงศาวดาร 17:1-27 “พระนิเวศของพระเจ้า I”

ดาวิดไม่เพียงแต่มีจิตใจที่รักพระเจ้า และซาบซึ้งในพระคุณของพระเจ้าที่มีต่อตัวเขาและชนชาติอิสราเอลเท่านั้น แต่ดาวิดยังมีความตั้งใจที่จะแสดงออกถึงความรักที่เขามีออกมาเป็นการกระทำด้วย โดยในขณะที่ดาวิดอยู่ในพระราชวังของตนเอง ดาวิดก็มีความคิดที่อยากจะสร้างพระวิหารให้กับพระเจ้า โดยพูดกับนาธันว่า “ดูซิ เราอยู่ในบ้านทำด้วยไม้สนสีดาร์ แต่หีบพันธสัญญาแห่งพระเจ้าอยู่ภายใต้ม่านเต็นท์” และด้วยความตั้งใจอันนี้ทำให้เกิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของพระวิหารของพระเจ้า

Q1  พระเจ้าทรงทราบถึงความคิดของดาวิด แต่พระองค์ไม่ทรงอนุญาตให้ดาวิดลงมือสร้างพระวิหาร พระเจ้ากลับมีคำถามให้ดาวิดคิด และบอกว่า วิหารจะถูกก่อสร้างโดยมือของลูกชายของดาวิด (ข้อ 4-15) ดาวิดตอบสนองอย่างไรต่อสิ่งที่พระเจ้าบอกกับเขา? (ดูข้อ 16-27 ประกอบ)
Q2  คุณเคยมีความตั้งใจจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรืออธิษฐานทูลขอสิ่งหนึ่งสิ่งใด แต่พระเจ้าไม่ประทานสิ่งนั้นตามที่คุณขอ คุณตอบสนองเหมือนหรือแตกต่างจากดาวิด? ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *