วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2 พงศาวดาร 6:1-7:10 “พระนิเวศของพระเจ้า III”

ซาโลมอนใช้เวลาในการสร้างพระนิเวศของพระเจ้าทั้งหมด 7 ปี (1 พงศ์กษัตริย์ 6:38) ซาโลมอนจัดให้มีการฉลองใหญ่ทั้งอิสราเอล ผู้คนทั้งหลายมารวมตัวกันที่กรุงเยรูซาเล็ม ซาโลมอนเริ่มต้นการฉลองด้วยคำอธิษฐานที่ค่อนข้างยาว แต่เป็นคำอธิษฐานที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก เพราะมีการอ้างถึงพันธสัญญาของพระเจ้าในเรื่องพระนิเวศของพระเจ้าตั้งแต่สมัยดาวิด และมาสำเร็จที่สมัยของตัวท่านเอง มีการบรรยายถึงพระลักษณะของพระเจ้า ไม่ว่าจะเป็นความรักอันมั่นคง และความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า รวมทั้งร้องขอพระกรุณาต่อพระเจ้า ถ้าอิสราเอลกระทำชั่วต่อพระองค์ และทันทีที่จบคำอธิษฐานก็มีไฟตกลงมาจากฟ้าสวรรค์เผาเครื่องบูชาที่ได้ตระเตรียมไว้

Q1  อะไรคือเป้าหมายหลักของการสร้างพระนิเวศของพระเจ้า? (ดูข้อ 6:18-21 ประกอบ)
Q2  ซาโลมอนและประชาชนต่างมีความชื่นชมยินดีที่พระนิเวศของพระเจ้าสร้างเสร็จ พวกเขาได้ถวายเครื่องบูชาเป็นวัวถึง 22,000 ตัว และเป็นแกะถึง 120,000 ตัว จนแท่นทองสัมฤทธิ์ไม่พอบรรจุเครื่องเผาบูชา คุณจะนำตัวอย่างของซาโลมอนและประชาชนมาใช้ในชีวิตแห่งการนมัสการ
พระเจ้าของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *