วันพุธที่ 7 สิงหาคม 1 พงศาวดาร 28:1-21 “พระนิเวศของพระเจ้า II”

ชีวิตของดาวิดที่ติดตามพระเจ้าอย่างสิ้นสุดจิต สุดใจ สุดกำลัง สุดความคิด ไม่ได้มีแค่วันแรกที่ดาวิดได้รับการเจิมเป็นกษัตริย์ แต่มีจนถึงช่วงสุดท้ายของชีวิตของท่าน เมื่อดาวิดแก่ชรามากแล้วท่านได้มอบบัลลังก์ให้กับซาโลมอน แต่ท่านก็ไม่ลืมสิ่งที่ท่านตั้งใจจะกระทำเพื่อพระเจ้า คำสั่งสุดท้ายที่ดาวิดมีกับซาโลมอน คือ จะต้องสร้างพระนิเวศของพระเจ้าให้สำเร็จ!!!

Q1  ดาวิดเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างสำหรับการสร้างพระนิเวศของพระเจ้าให้กับซาโลมอน ไม่ว่าจะเป็นแผนผังพระนิเวศ อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ที่ทำจากทองคำและเงินสำหรับใช้ในพระนิเวศ และยังมีไม้ เหล็ก ทองสัมฤทธิ์ เพชรพลอยชนิดต่างๆ หินอ่อน รวมถึงเงิน แต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ดาวิดเตรียมให้
ซาโลมอนไม่ได้ สิ่งนี้ซาโลมอนต้องเป็นผู้เตรียมเอง สิ่งนั้นคือ? (ดูข้อ 9-10 ประกอบ)
Q2  คุณจะให้ข้อพระคัมภีร์ที่ว่า “ใจของมนุษย์กะแผนงานทางของเขาแต่พระเจ้าทรงนำย่างเท้าของเขา” (สุภาษิต 16:9) สำเร็จในชีวิตของคุณ เหมือนกับแผนการในการสร้างพระวิหารสำเร็จในชีวิตของดาวิดได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *