วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 1 พงศ์กษัตริย์ 12:1-24 “แยกเป็นสอง”

เมื่อเรโหโบอัมขึ้นเป็นกษัตริย์แทนที่ซาโลมอนผู้เป็นบิดา ในเวลานั้นประชาชนต่างเดือดร้อนเพราะเรื่องภาษีที่ถูกเก็บ ประชาชนจึงให้เยโรโบอันเป็นตัวแทนมาขอให้ลดภาษี หรือเว้นการเก็บภาษีชั่วคราว เรโหโบอัมได้ปรึกษากับข้าราชการผู้ใหญ่กับเพื่อนๆ ที่เป็นคนรุ่นเดียวกัน เพื่อจะจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น

Q1  คำปรึกษาของข้าราชการผู้ใหญ่ (ข้อ 7-9) และคำปรึกษาของเพื่อนที่เป็นรุ่นเดียวกัน (ข้อ 10-11) เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร? เรโหโบอันเชื่อคำปรึกษาของใคร และผลที่ตามมาคือ? (ดูข้อ 12-24 ประกอบ)
Q2  สุภาษิต 29:1 กล่าวไว้ว่า “บุคคลที่ถูกตักเตือนบ่อยๆ แต่ยังแข็งคอประเดี๋ยวคอจะหักรักษาไม่ได้” คุณคิดว่า พระเจ้ากำลังเตือนคุณในเรื่องใดบ้าง? อธิษฐานขอพระเจ้าให้คุณจะตอบสนองอย่างถูกต้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *