วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2 พงศ์กษัตริย์ 1:1-18 “ชีวิตช่วงสุดท้ายของอาหัสยาห์”

อาหัสยาห์เป็นลูกของอาหับ และปกครองอิสราเอลในช่วงเวลาเดียวกับ เยโฮชาฟัทปกครอง
ยูดาห์ พระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเจ้า และกระทำทุกอย่างตามที่อาหับผู้เป็นบิดากระทำ ด้วยการนำประชาชนหันหลังให้กับพระเจ้าและปรนนิบัติพระบาอัล (1 พงศ์กษัตริย์ 22:51-53) โดยในพระคัมภีร์ที่เราจะดูด้วยกันตอนนี้เป็นชีวิตช่วงสุดท้ายของอาหัสยาห์ เป็นช่วงที่ท่านเจ็บป่วยอย่างหนักเนื่องจากตกลงมาจากหน้าต่างห้องชั้นบน

Q1  อาหัสยาห์แสวงหาการช่วยเหลืออย่างไร? และผลที่ได้รับคือ? (ดูข้อ 2-3 ประกอบ)
Q2  อะไรทำให้เอลียาห์รอดพ้นจากการตามฆ่าของอาหัสยาห์ถึง 3 ครั้ง สิ่งนี้หนุนใจคุณอย่างไรในการที่ต้องตัดสินใจทำตามที่พระเจ้าบอก? (ดูข้อ 10, 12, 15 ประกอบ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *