วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2 พงศ์กษัตริย์ 8:7-15 “ฮาซาเอลแห่งซีเรีย”

เอลีชาไม่เพียงแต่จะเผยพระวจนะกับอิสราเอลเท่านั้น แต่ยังเผยพระวจนะกับซีเรียด้วย ใน 2 พงศ์กษัตริย์ 5 เราพบว่า เอลีชาเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักสำหรับชาวซีเรียเป็นอย่างดี เพราะท่านได้ทำการรักษานาอามานผู้บัญชากองทัพของซีเรีย ซึ่งเป็นคนสำคัญของพระราชา และมีเกียรติ เพราะเป็นผู้ที่นำชัยชนะมาสู่ซีเรียให้หายจากการเป็นโรคเรื้อน ดังนั้นเมื่อเอลีชาเดินทางมาที่ดามัสกัสและเบนฮาดัดพระราชาแห่งซีเรียได้ยิน จึงไม่แปลกใจที่ท่านให้คนมาเชิญเอลีชาเข้าพบ ซึ่งเอลีชาพยากรณ์ว่า เบนฮาดัดจะหายประชวร แต่ก็จะเสียชีวิต

Q1  พระเจ้าได้ให้เห็นถึงอนาคตของฮาซาเอลว่า จะได้เป็นกษัตริย์ของซีเรีย และสิ่งที่เขาจะกระทำกับอิสราเอลนั้นน่ากลัวจนเอลีชาต้องร้องไห้ออกมา สิ่งที่ฮาซาเอลจะทำคือ? (ดูข้อ 12 ประกอบ)
Q2  อิสราเอลจะรับโทษจากการที่หันหลังให้กับพระเจ้า และรับผลลัพธ์ที่น่ากลัว ลองทบทวนชีวิตของคุณที่ผ่านมา คุณคิดว่า คุณจะได้รับผลที่เหมือนหรือแตกต่างจากชนชาติอิสราเอล?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *