วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2 พงศ์กษัตริย์ 17:1-23 “การล่มสลายของอาณาจักรเหนือ”

วาระสุดท้ายของอาณาจักรเหนือคืออิสราเอล ได้มาถึงในสมัยของโฮเชยา ถึงแม้ว่าในตอนแรกที่อัสซีเรียมาตีอิสราเอล โฮเชยาได้ยอมแพ้และยอมเป็นเมืองขึ้น แต่ทางแชลมาเนเสอร์พระราชาแห่งอัสซีเรียพบว่า โฮเชยาคิดไม่ซื่อแอบติดต่อกับอียิปต์ และไม่ยอมส่งเครื่องบรรณาการเหมือนเคย อัสซีเรียจึงยกกองทัพมาจัดการกับโฮเชยาและโจมตีอิสราเอลจนแตกพ่าย
(ข้อ 1-6)

Q1  ข้อ 7-23 ได้บอกถึงสาเหตุที่ทำให้อาณาจักรทางเหนือ คือ อิสราเอลล่มสลาย สิ่งนั้นคือความผิดบาป ลองพิจารณาดูว่า อิสราเอลทำผิดบาปอะไรบ้าง? (ดูข้อ 9, 12, 13, 14, 15, 17 ประกอบ)
Q2  ความผิดบาปและการล่มสลายของอิสราเอลช่วยเตือนสติคุณในการดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *