เฝ้าเดี่ยว วันจันทร์ 27 ก.ย. 2010 บทเพลงคร่ำครวญ 3:1-25

“การคิดถึงเนือง ๆ” “การหวนคิด” และ “การคิดได้ว่า” จากข้อ 20, 21 ถึง “ความรักมั่นคงของพระเจ้า” ช่วยคุณอย่างไรในการมองดูชีวิตของคุณ และการดำเนินชีวิตต่อไปในวันนี้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *