เฝ้าเดี่ยว วันอาทิตย์ 26 ก.ย. 2010 บทเพลงคร่ำครวญ 2:1-22

ในบทนี้ได้บรรยายถึงความทุกข์ยากลำบากที่เกิดขึ้นในเมืองเยรูซาเล็ม ในภาวะสงครามที่เกิดขึ้น การขาดแคลนอาหารการกิน ถึงขนาดที่ว่า “มีการกินลูกของตนเอง” เพื่อประทังชีวิต (ข้อ 18-20)  อธิษฐานขอพระเจ้าที่จะปกป้องและรักษาชีวิตของคุณจากการทดลอง และสิ่งที่ชั่วร้าย เพื่อคุณจะได้ไม่ต้องเผชิญหน้ากับผลของความผิดบาปที่อาจจะรุนแรงที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *