วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2 โครินธ์ 2:14-17 “กลิ่นหอมแห่งชีวิต”

ท่ามกลางปัญหามากมายที่เกิดขึ้นกับเปาโลทั้งจากคนที่ไม่เชื่อที่จ้องจะทำร้าย และจากพี่น้องภายในคริสตจักรบางคนที่คอยจ้องจะจับผิด แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทำให้เปาโลหยุดที่จะทำพันธกิจที่พระเจ้าทรงมอบให้กับตัวของท่าน ในพระคัมภีร์ตอนนี้เปาโลได้ใช้ภาพของทหารโรมันที่รบชนะศึกขณะที่เดินทางกลับบ้าน โดยแม่ทัพจะนำกองทัพพร้อมด้วยเชลยเดินขบวนฉลองชัยเข้าเมือง ต่อจากนั้นจะมีการถวายเครื่องหอมพร้อมเครื่องบูชาแด่เทพเจ้าของเขา ดังนั้นสำหรับพวกทหารที่ได้รับชัยชนะกลิ่นจากเครื่องบูชาจึงเป็นกลิ่นที่หอมหวาน แต่สำหรับเชลยกลิ่นนี้กลับเป็นสัญญาณแห่งความตาย

Q1  ในโลกนี้มีคน 2 ประเภท คือ คนที่กำลังจะรอด และ คนที่กำลังจะพินาศ “กลิ่นหอมแห่งชีวิต” ที่เปาโลพูดถึงตรงนี้มีความหมายอย่างไรต่อคนทั้ง 2 ประเภท? (ดูข้อ 14, 15, 17 ประกอบ)
Q2  ชีวิตของคุณเป็นกลิ่นหอมแห่งชีวิต หรือกลิ่นแห่งความตายสำหรับคนที่อยู่รอบๆ ข้างคุณ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *