วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2 โครินธ์ 3:1-6 “หนังสือของพระคริสต์”

มีผู้สอนผิดบางคนกล่าวหาว่า เปาโลแอบอ้างตัวเองว่า เป็นคนที่สำคัญเป็นคนที่ปลูกคริสตจักรในเมืองโครินธ์ขึ้น แต่ไม่เห็นจะมีหนังสือยืนยันหรือจดหมายรับรองจากคริสตจักรหรือผู้นำในคริสตจักรโครินธ์เลยแม้แต่น้อย ซึ่งเปาโลแก้ข้อกล่าวหานี้อย่างน่าสนใจ

Q1  แม้ว่าเปาโลจะไม่มีหนังสือมายืนยันกับผู้ที่กล่าวหา แต่เปาโลมีหลักฐานที่หนักแน่นมั่นคงกว่าหนังสือรับรองเสียอีก สิ่งนั้นคืออะไร? (ดูข้อ 3 ประกอบ)
Q2  เปาโลไม่ได้ใช้ชีวิตของพี่น้องเพื่อจะโอ้อวดตนเอง แต่ท่านได้บอกอย่างชัดเจนว่า สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของพี่น้องที่เมืองโครินธ์นั้นเกิดจากอะไร? (ดูข้อ 3, 5 ประกอบ) คุณคิดว่า สิ่งที่เกิดขึ้นกับพี่น้องที่เมืองโครินธ์ จะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *