วันพุธที่ 11 กันยายน 2 ซามูเอล 7:22 “ไม่มีใครเหมือนพระองค์”

ข้าแต่พระเจ้าฉะนั้นพระองค์ทรงยิ่งใหญ่ไม่มีใดๆ เหมือนพระองค์ ไม่มีพระเจ้านอกเหนือพระองค์ตามที่หูของข้าพระองค์ทั้งหลายได้ยินมา

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ จนจำเนื้อหาได้ คุณคิดว่า ทำไมดาวิดจึงบอกว่า พระเจ้าองค์นี้ยิ่งใหญ่ไม่มีใครเหมือน? (อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ทั้งหมดอีกครั้งประกอบ)
Q2  คุณมีความคิดต่อพระเจ้าเหมือนหรือแตกต่างจากดาวิด? ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *