เฝ้าเดี่ยว วันพุธ 29 ก.ย. 2010 บทเพลงคร่ำครวญ 4:1-22

กรุงเยรูซาเล็มถูกทำลาย และถูกเผาจนหมดสง่าราศี จากคุณค่าเทียบได้กับทองคำ มีค่าเพียงหม้อดินใบหนึ่ง ส่วนหนึ่งเป็นเพราะความผิดบาปของพวกผู้เผยพระวจนะและพวกปุโรหิตด้วย ที่ปล่อยปะละเลยหน้าที่ของตนเอง จนประชาชนหลงจากทางของพระเจ้า ถ้าคุณเป็นผู้นำในคริสตจักร (ศิษยาภิบาล มัคนายก กรรมการกลาง ผู้นำกลุ่มเซล) คุณจะมีส่วนในการสอนพระวจนะของพระเจ้ากับสมาชิกในคริสตจักรอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *