เฝ้าเดี่ยว วันพฤหัสบดี 30 ก.ย. 2010 บทเพลงคร่ำครวญ 5:1-22

บทนี้เป็นคำอธิษฐานของปวงชนทูลขอพระเจ้าให้ระลึกถึงความทุกข์ยากของพวกเขาและสารภาพ รอคอยพระกรุณาธิคุณ จากคำอธิษฐานนี้คุณได้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 1) ความทุกข์ยากที่เผชิญ 2) การวางใจในพระเจ้า และ 3) การทูลขอที่ออกมาจากใจ อย่างไรบ้าง และคุณจะนำความเข้าใจเหล่านี้มาใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *