วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน กิจการ 8:26-40 “คนแปลกหน้า”

คุณเคยพูดเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ให้กับคนแปลกหน้าฟังบ้างไหม? หรือคุณเคยคิดที่จะเล่าเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ให้กับคนที่นั่งข้างๆ คุณบนรถเมล์ รถไฟฟ้า หรือขณะที่รอคิวจ่ายเงินที่ธนาคารบ้างไหม? สิ่งนี้อาจจะเป็นสิ่งที่แปลกและไม่คุ้นเคยสำหรับเรา แต่การประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้ เหมือนกับฟีลิปที่จู่ๆ พระเจ้าก็ดลใจเขาให้ออกไปนอกเมืองกรุงเยรูซาเล็มไปตามทางที่จะไปเมืองกาซา ซึ่งเป็นทางเปลี่ยว ไม่มีผู้คนเดินทางสักเท่าไร และที่นั่นฟีลิปได้ประกาศกับคนแปลกหน้าที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อนในชีวิต

Q1  ผลจากการที่ฟีลิปเชื่อฟังพระเจ้า จนได้เจอกับขันทีชาวเอธิโอเปีย ผลที่ตามมาคือ? (ดูข้อ 30-39 ประกอบ)
Q2  ฟีลิปสามารถตอบข้อสงสัยของขันทีชาวเอธิโอเปียได้เป็นอย่างดี คุณคิดว่า คุณต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง ถ้าพระเจ้าจะเปิดโอกาสให้คุณได้ประกาศกับคนแปลกหน้า?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *