วันศุกร์ที่ 20 กันยายน ลูกา 14:25-33 “ราคาของการเป็นสาวก”

หลายๆ ครั้งเรามักจะประกาศว่า ถ้าเชื่อพระเยซูคริสต์แล้วชีวิตจะดีขึ้น ปัญหาจะได้รับการแก้ไข ชีวิตจะมีความสุขอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งก็เป็นความจริง แต่เป็นความจริงเพียงครึ่งเดียว เพราะการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าเรื่องพระเยซูคริสต์ ไม่ได้เป็นเรื่องของความรอดเท่านั้น แต่ยังควบคู่ไปกับการตัดสินใจด้วย แน่นอนครับว่า ความรอดเป็นของขวัญที่มาจากพระเจ้า เป็นของฟรี แต่การเป็นสาวกนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ดังนั้นเราจึงควรจะต้องบอกถึงสิ่งที่ต้องจ่ายในการเป็นสาวกด้วย

Q1  พระเยซูเรียกร้องอะไรบ้างในการติดตามพระองค์? (ดูข้อ 26-27ประกอบ) และพระองค์ทรงยกตัวอย่างเพื่อหนุนใจให้คนที่จะติดตามพระองค์ให้คิดเกี่ยวกับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหน? (ดูข้อ 28-32 ประกอบ)
Q2  “ก็เช่นนั้นแหละทุกคนในพวกท่านที่มิได้สละสิ่งสารพัดที่ตนมีอยู่จะเป็นสาวกของเราไม่ได้” คุณได้สละสิ่งใดบ้าง ในการที่จะเป็นสาวกของพระเยซู และประกาศข่าวดีกับคนที่ยังไม่เชื่อพระเจ้า?
หมายเหตุ  คำว่า “ชัง” ในข้อ 26 ไม่ได้หมายถึง การเกลียดชัง แต่ใช้บริบทของ รักมากกว่า หรือ รักน้อยกว่า เพื่อจัดลำดับความสำคัญ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *