วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน สดุดี 42 “กระหายหาพระเจ้า”

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ สัก 2–3 รอบเพื่อจะรู้ถึงความรู้สึก ความคิด และประสบการณ์ของผู้เขียนสดุดี โดยไม่ต้องกังวลว่าจะได้รับบทเรียนอะไรบ้าง ค่อยๆ ปล่อยให้ความคิดของคุณไหลไปกับพระคำของพระเจ้าที่คุณได้อ่านไป
Q2  อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคัมภีร์ตอนนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *