วันเสาร์ที่ 21 กันยายน มาระโก 4:1-20 “การเกิดผล”

ในการประกาศข่าวประเสริฐเรื่องราวของพระเจ้า เราทุกคนต่างก็คาดหวังว่า จะมีคนรับเชื่อในทุกๆ ครั้งที่เราประกาศ เราพยายามพาคนมางานประกาศที่คริสตจักร แต่ก็ดูเหมือนว่าไม่ค่อยจะเกิดผล หรือบางครั้งมีคนรับเชื่อ เราต่างดีใจ แต่คนเหล่านั้นก็ไม่มาโบสถ์อีกเลย สิ่งเหล่านี้ทำให้เรารู้สึกท้อแท้ใจและไม่อยากจะประกาศอีกต่อไป มาระโกบทที่ 4 จะทำให้มีมุมมองที่สมดุลเกี่ยวกับการประกาศ และการเกิดผล

Q1  พระคัมภีร์พูดถึงดิน 4 แบบ และการเกิดผล 4 แบบ คืออะไรบ้าง?
Q2   “ดินดี” หมายถึง “คนที่มีจิตใจที่เปิดออก และรับพระวจนะของพระเจ้าไว้” เราไม่มีทางรู้ว่า ใครบ้างที่จะเป็นดินดี ดังนั้นถ้าเราหยุดประกาศ การเกิดผลก็จะไม่เกิด แต่ถ้าเรายังประกาศต่อไปอย่างไม่ย่อท้อ วันหนึ่งดินดีที่พระเจ้าเตรียมไว้ก็จะเกิดดอกออกผล อธิษฐานขอพระเจ้าเพิ่มเติมภาระใจในการประกาศให้กับคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *