วันอังคารที่ 24 กันยายน สดุดี 42:3-4 “พระเจ้าของเจ้าอยู่ที่ไหน”

3 ข้าพระองค์กินน้ำตาต่างอาหารทั้งวันคืน ขณะที่คนพูดกับข้าพระองค์วันแล้ววันเล่าว่า “พระเจ้าของเจ้าอยู่ที่ไหน”
4
เมื่อข้าพระองค์ระบายความในใจออกมา ข้าพระองค์ระลึกถึงสิ่งเหล่านี้ได้ คือข้าพระองค์ไปกับประชาชนและนำเขาไปเป็นกระบวนแห่ถึงพระนิเวศของพระเจ้า
ด้วยเสียงโห่ร้องยินดีและเสียงเพลงโมทนาคือมวลชนกำลังมีเทศกาลฉลอง

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ สัก 2–3 รอบ จนจำเนื้อหาได้ คำว่า “พระเจ้าอยู่ที่ไหน” “ระลึกถึง” “พระนิเวศของพระเจ้า” และ “เทศกาลฉลอง” สะท้อนให้เห็นถึงสภาพจิตใจ และความหวังของคนที่ถูกจับเป็นเชลย ต่อพระนิเวศในกรุงเยรูซาเล็มอย่างไร?
Q2  ความปรารถนาและความหวังของผู้เขียนสดุดี หนุนใจคุณอย่างไรในการมานมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ที่จะมาถึงนี้?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *