วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม มัทธิว 14:1-12 “การตายของยอห์นผู้ให้บัพติศมา”

ยอห์นถูกเจ้าเมืองเฮโรดจับติดคุก เพราะยอห์นไปต่อว่า ที่เฮโรดรับนางเฮโรเดียสซึ่งเป็นภรรยาของฟีลิปผู้เป็นน้องชายมาเป็นภรรยาของตน ในความเป็นจริงเฮโรดมีความปรารถนาจะฆ่ายอห์น แต่กลัวประชาชนไม่พอใจเนื่องจากยอห์นเป็นที่เคารพและเป็นที่ยอมรับว่า เป็นผู้เผยพระวจนะของพระเจ้า

Q1 อะไรคือสาเหตุที่ทำให้สุดท้ายยอห์นผู้ให้บัพติสมาต้องถูกประหารชีวิต? (ดูข้อ 6-8 ประกอบ)
Q2 ยอห์นผู้ให้บัพติศมายอมตาย เพื่อจะยืนยันในสิ่งที่ถูกต้อง คุณพร้อมไหมที่จะยอมสูญเสียบางอย่างในชีวิต เพื่อจะรักษาความถูกต้อง และความจริง โดยเฉพาะความจริงเรื่องพระเยซูคริสต์ ผู้ซึ่งเป็นพระผู้ช่วยให้รอด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *