วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม อิสยาห์ 6:1-10 “อย่าเข้าใจ”

“ไปเถอะและกล่าวแก่ชนชาตินี้ว่า
‘ฟังแล้วฟังเล่า แต่อย่าเข้าใจ ดูแล้วดูเล่า แต่อย่ามองเห็น’

Q1 อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ สัก 2 – 3 รอบ โดยเฉพาะข้อ 9-10 คุณคิดว่า ทำไมพระเจ้าจึงทรงใช้ให้อิสยาห์ไปทำงานที่ดูเหมือนว่า จะไม่มีทางสำเร็จ (ไม่มีใครฟัง หรือฟังแล้วไม่เชื่อ)?
Q2 เวลาที่พระเจ้าสอนคุณผ่านการอ่านพระคัมภีร์ เฝ้าเดี่ยว หรือการฟังคำเทศนา คุณตอบสนองด้วยการเชื่อฟังและทำตาม หรือไม่สนใจและหันหลังให้พระเจ้า?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *