วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน อิสยาห์ 6:1– 13 “นานสักเท่าใด”

แล้วข้าพเจ้าว่า “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า นานสักเท่าใด”
และพระองค์ตรัสว่า “จนหัวเมืองทั้งหลายถูกทิ้งร้าง ไม่มีชาวเมือง
และเรือนไม่มีคน และแผ่นดินก็ร้างเปล่าอย่างสิ้นเชิง

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ สัก 2 – 3 รอบ โดยเฉพาะข้อ 11-13 การที่ชนชาติอิสราเอลไม่ฟังเสียงเตือนของพระเจ้าผ่านผู้รับใช้ของพระองค์ อะไรคือสิ่งที่พวกเขาได้รับ?
Q2  พระเจ้ากำลังเตือนคุณในเรื่องใดบ้าง และคุณตอบสนองอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *